S.S.S.

Sıkça sorulan sorular

 • Sıkça Sorulan Sorular

 • Cevap bulamadınız mı ?

 • HAVAİ FİŞEK NEDİR?

  Havai fişekler içeriğinde çeşitli kimyasalları barındıran düşük güçlü ( piroteknik ) patlayıcılardır. Eğlence amaçlı olarak kullanılmaktadırlar. Her nekadar eğlence amaçlı ve düşük güçte olsalarda ehliyetli ( A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi ) kişiler tarafından gerekli prosedürlere uygun olarak kullanılmaları gerekir. Aksi olumsuz sonuçlara ( çeşitli yaralanmalar ve yangın gibi çevresel sorunlar) yol açabilir.

  KİMLER HAVAİ FİŞEK KULLANABİLİR?

  A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olan şahıslar havai fişek gösterisini icra edebilirler. Aksi halde adli ve idari cezalar söz konusu olacaktır.

  KİMLER HAVAİ FİŞEK SATABİLİR?

  a ) Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddelerin Satışı

  Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışını sadece piroteknik madde üreticileri, 1 inci grup perakende av bayileri ve 2 inci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır. Bunların dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı gibi işyerlerinde oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satışı yapılmayacaktır. Bu tür maddeleri satmak isteyenlerin , en az 1 inci grup perakende av bayiliği belgesine sahip olması gerekmektedir.

  Üreticiler veya satıcı bayiler bu maddeleri aşağıdakilere satabilirler:

  1 ) Piroteknik madde üretim ve satış izni bulunanlara,

  2 ) 1 inci grup perakende av bayilik belgesi bulunanlara,

  3 ) 2 inci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanlara,

  4 ) Gerçek ve tüzel kişilere

  Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satılabileceği kişiler ile bu maddeleri kullanabilecek olanların yaşına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre ilgili valiliklerce alt yaş sınırlaması ( Örneğin 12 yaşından küçüklere bu madde satılamaz ve 12 yaşından küçükler bu maddeleri kullanamaz gibi ) düzenlenebilecektir.

  b ) Şenlik ve İşaret Fişeklerinin Satışı

  Piroteknik maddelerin satışına ilişkin olarak Tüzüğün 116 ncı maddesinde; şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktardaki satışlarını serbest olduğu , ancak şenlik ve işaret fişeklerinin on sekiz yaşından küçüklere satılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Brüt beş kilograma kadar satışın serbest oluşu ifadesi ile, piroteknik madde üreticileri , 1 inci grup perakende av bayileri ve 2 inci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanların brüt beş kilograma kadar miktardaki piroteknik maddeleri satabilecekleri kastedilmektedir. Burada piroteknik maddelerin satışını yapabileceği belirtilenler dışında, bakkal, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı gibi işyerlerine şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler sattırılmayacaktır. Bu hükme aykırı olarak işyerinde halen piroteknik madde bulunanlar mülki amirliklerce yeterli süre verilerek, bu tür maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri veya satışını yapmaları, bunların mümkün olmaması halinde ise izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri sağlanacaktır.

  Üreticiler veya satıcı bayiler şenlik ve işaret fişeklerini sadece aşağıdakilere satabilirler:

  1) Piroteknik madde üretim ve satış izni bulunanlara,

  2)İşyerlerinde bir defada brüt 5 kilogramdan fazla şenlik ve işaret fişekleri bulunduramayacakları göz önünde bulundurularak, 1 inci grup perakende av bayilik belgesi bulunanlara,

  3) 2 inci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni bulunanlara,

  4) Şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı için mülki amirlikten izin alınmış kişilere,

  5) Şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı için mülki amirlikten izin almış A sınıfı belge sahiplerine.

  Satış işlemleri esnasında, yukarıda sayılan belgelerden hangisi ile başvurulmuşsa bu belgenin fotokopisi de alınır. Satış işlemine ilişkin olarak satıcılar tarafından Tüzüğün 115 inci maddesinde belirtilen esaslara göre gerekli kayıtlar tutulacak ve ilgili Bakanlıklara bildirilecek, istendiğinde veya denetimler esnasında bu kayıtlar kolluk kuvvetlerine ibraz edilecektir.

  Brüt beş kilogram üzerinde piroteknik madde satmak isteyenlerin ( 1 inci gruba giren av bayileri de dahil ), ilgili valilikten Tüzüğün 4,5,6 ve 7 nci maddelerine göre piroteknik madde üretim ve satış izni veya Tüzüğün 113 üncü maddesine göre 2 nci veya 3 üncü grup piroteknik madde satış izni alması gerekmektedir. Üreticiler ile 2 nci veya 3 üncü gruba giren satıcıların depo kurma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, 2 nci veya 3 üncü grup satıcıların depo kiralamaları veya bir depoyu muvafakatlı olarak kullanmaları halinde de

  piroteknik madde satış izni verilebilecektir. Tüzüğün 97 nci maddesinde de belirtildiği üzere , piroteknik maddelerin brüt 5 kilogram üzerindeki tüm satış işlemlerinin, patlayıcı madde depolarından yapılması ve taşıma izin belgesi alınarak gideceği yere taşınması gerekmektedir.

  1 inci gruba giren av bayilerinin depo kurma zorunluluğu olmamakla birlikte, bu bayiler işyerlerinde sadece av barutu , her türlü av kapsülü, boş kovan ve dolu fişek gibi av malzemesi ile Tüzüğün 93 üncü maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak muhafaza etmek koşuluyla diledikleri kadar oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı madde bulundurabilir veya satabilirler. Tüzüğün 116 ıncı maddesine göre de işyerlerinde bir defada en fazla brüt 5 kilogram şenlik ve işaret fişeği bulundurabilir ve yalnızca 18 yaşından büyüklere satabilirler.

 • Destek Alın


  Aradığınızı bulamadınız mı ? Destek ve diğer konular için iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.